ჩვენს შესახებ

 შპს ჯითიპრინტი დაარსდა 2011 წელს. მისი საქმიანობის ძირითად მიმართულებად განისაზღვრა საინდიკატორო დაცვითი ლუქების იმპორტი, მარკირება და რეალიზაცია საქართველოს ბაზარზე.

   შპს ჯითიპრინტი არის თურქული კომპანიის  Gokerplast Ltd-ს წარმომადგენელი საქართველოში. გარდა ამისა ჩვენ გვაქვს საქმიანი ურთიერთობა რუსეთის, ჩინეთის, იტალიის, ესტონეთის  და ამერიკის შეერთებული შტატების ანალოგიური პროფილის მწარმოებელთან.  ეს გვაძლევს საშუალებას  მომხმარებელს შევთავაზოთ მაღალი ხარისხის, საიმედო და საქართველოს ბაზრისათვის მისაღები ფასის, თანამედროვე თითქმის 40 სახეობის საინდენტიფიკაციო, ძალოვანი, სპეციალური დანიშნულების ლუქები, სტიკერ ლუქები,  სეიფ პაკეტები,  მაღაზიის ღია სტენდებიდან  საქონლის მოპარვის საწინაღმდეგო საშუალებები და სხვა.

   ჩვენი  სპეციალისტები მზად არიან თქვენთან  ერთად განიხილონ არსებული ამოცანები და  შემოგთავაზონ საჭირო  ტექნიკური  გადაწყვეტა.

3999

კატეგორიათა რაოდენობა

7900

სახეობათა რაოდენობა

8999

კლიენტების რაოდენობა

10092

ლუქების მარაგი
Top